گروه شیرالات VF  در 3 کلاس گوناگون تولید می شوند.

-قابل ارایه از سایز 1/8 الی 1/2

-از ویژگی مهم این دسته از محصولات شرکت SMC ژاپن ظرفیت بالای عبور هوای فشرده است (های فلو)

- امکان سفارش شیر های پنوماتیک سری VF  با استانداردهای متریک -امریکن و ...

شیرالات پنوماتیک : SMC pneumatic   VQ1000-VQ3000-VQ5000

 

-از امتیازهای ویژه این گروه ازشیرالات پنوماتیک شرکت SMC  میتوان به تنوع منیفولد های مورد استفاده دراین دسته نام برد وهمچنین این گروه از شیرالات پنوماتیک باتوجه به سایزهای متفاوت بدنه شیرپنوماتیک میتوانند انواعی از دبی های مورد نظرراتامیین نمایند .

-طول عمر گروه شیر VF5000-VF1000  به بیش از 200 میلیون سیکل کاری می رسد.

-شرکت SMC جهت سهولت در وایرینگ ویا سیم کشی مدارهای برقی این گروه شیرالات پنوماتیک پکیج های متنوعی را درنظرگرفته است .

-امکان افزایش شیرهای پنوماتیک تا 20 عدد در یک پکیج منیفولدی


تعداد بازدید 1558