گروه شیرالات VQ  در 4 کلاس گوناگون تولید می شوند.

شیرالات پنوماتیک : VQ1000-VQ2000-VQ4000-VQ5000

سرعت این گروه از شیرالات پنوماتیک شرکت SMC  به بالای 12 میلیمتر برثانیه می رسد.

-از امتیازهای ویژه این گروه ازشیرالات پنوماتیک شرکت SMC  میتوان به تنوع منیفولد های مورد استفاده دراین دسته نام برد وهمچنین این گروه از شیرالات پنوماتیک باتوجه به سایزهای متفاوت بدنه شیرپنوماتیک میتوانند انواعی از دبی های مورد نظرراتامیین نمایند .

-طول عمر گروه شیر VQ1000-VQ2000  به بیش از 200 میلیون سیکل کاری می رسد.

-شرکت SMC جهت سهولت در وایرینگ ویا سیم کشی مدارهای برقی این گروه شیرالات پنوماتیک پکیج های متنوعی را درنظرگرفته است .

 


تعداد بازدید 815