شیر پنوماتیک سری VEX

شیر پنوماتیک smc سری VEX  قابلیت نصب به تعداد مورد نیاز بر روی بلوک

سایزهای قابل ارایه جهت شیر پنوماتیک smc

شیر پنوماتیک سایز ۱/۴-۱/۸-۳/۸ اینچ

VEX312

VEX332

VEX322

VEX342


تعداد بازدید 3172