شلنگ های پنوماتیکی جهت استفاده موارد خاص

شلنگ های چند لایه

شلنگ های پنوماتیکی دوتایی و چندتایی جهت استفاده در مدارهای پنوماتیک جهت کاهش تعدد شلنگ ها

شلنگ های پنوماتیکی روکش دار-روکش های ضد آتش ویا ضد جرقه -شلنگ های پنوماتیک روکش دار جهت محافظت دربرابر سایش و خوردگی


تعداد بازدید 389