قیمت : 0 ریال

    Add to cart

شیر پنوماتیک 2/2 بخار سایز "1 تکنوایر

شیرهای پنوماتیک 2/2 تکنوایر دارای اجزا ذیل هستند:

 

  1. جنس بدنه شیرهای پنوماتیک 2/2 تکنوایر استیل یا برنجی می باشد.

  2. اسپول یا محور شیربرقی پنوماتیک2/2 تکنوایر: استیل است .

  3. بوبین شیربرقی پنوماتیک2/2 تکنوایر:انواع ولتاژهای 220-110-24-12 ولت میباشد

  4. سوکت شیر برقی 2/2 تکنوایر :  جهت اتصالات سیم

 

نحوه عملکرد شیربرقی پنوماتیک 2/2 تکنوایر :

 

شیرهای پنوماتیک 2/2 تکنوایر جهت قطع ویا وصل کردن جریان آب و هوا مورد استفاده قرارمیگیرند .جریان آب یا هوا توسط یک ورودی درشیربرقی وارد شیرمی شود و توسط اسپول شیرپنوماتیک جریان هوا مسدود یا باز میگردد.فرمان مورد نظر توسط بوبین شیرپنوماتیک به اسپول صادرمیکردد.باتوجه به نحوه انتخاب واستفادهاز شیرپنوماتیک برقی 2/2 تکنوایر جریان سیال میتواند درحالت عادی باز یا بسته انتخاب گردد.دربعضی از مدل های این محصولات جریان برگشت هوا توسط یک پیلوت داخلی انجام میگردد. معمولا اتصالات برقی شیرهای پنوماتیک 2/2 تکنوایر به شبکه های  صنعتی  که  تحت  پروتکول های  خاص  هستند  متصل  میگردند . سایز دهانه های ورودی وخروجی شیرهای پنوماتیک برقی 2/2 تکنوایر بسیارمتنوع بوده و میتوان از سایز 1/8 اینچ الی 2 اینچ استفاده نمود.

 

کلمات مرتبط :شیرپنوماتیک برقی 2/2-شیرتکنوایر-شیرپنوماتیک برقی-شیرنورگرن-شیرفستو-شیربروکرت-شیردانفوس-شیرode-شیرپنوماتیک ایرکامپ-شیر2/2 smc-festo


تعداد بازدید 1454