بوبین شیر 2/2 سایز "2 ، 11/2 تکنوایر:

 

12،24،220 ولت


تعداد بازدید 1467