بوبین شیر 2/2 سایز 1/4 تکنوایر:

 

12،24،220 ولت


تعداد بازدید 880