دانلود فایل ضمیمه

پروپرشنال ولو
Maximum operating pressure 315 bar
■ Maximum flow 42 l/min (size 6)
■ Maximum flow 75 l/min (size 10)


تعداد بازدید 2451