دانلود فایل ضمیمه

Pressure reducing valves

Maximum operating pressure 315 bar
Maximum flow 60 l/mi
تعداد بازدید 1495
ارسال نظر