دانلود فایل ضمیمه
پرشر رلیف ولو
در دونوع زیر قابل ارائه می باشند.

direct operated
pilot operated 

تعداد بازدید 1630
ارسال نظر