شیلنگ پنوماتیک
شیلنگ پنوماتیک

مشخصات فنی شیلنگ پنوماتیک مبرا ایتالیا

تمامی محصولات شیلنگ پنوماتیک در اکثر شرکت های سازنده اروپایی یکسان میباشد،برای مثال شیلنگ پنوماتیک پارکر، شلنگ پنوماتیک فستو تماما مطابق با مشخصات فنی شلنگ پنوماتیک مبرا میباشد

اطلاعات فنی شیلنگ پنوماتیک ۴، قطر داخلی ۲/۵ 

اطلاعات فنی شیلنگ پنوماتیک ۶، قطر داخلی ۴

اطلاعات فنی شیلنگ پنوماتیک ۸، قطر داخلی ۶

اطلاعات فنی شیلنگ پنوماتیک ۱۰، قطر داخلی ۶/۵

شلنگ نیوماتیک ۱۰ با قطر بیرونی ۱۰ و قطر درونی ۶/۵

شیلنگ پنوماتیک ۱۲، قطرداخلی ۸ - شیلنگ پنوماتیک ۱۲-۸

شیلنگ پنوماتیک ۱۴ ،شیلنگ پنوماتیک هوای فشرده سایز ۱۴ قطر داخل ۱۰

شیلنگ پنوماتیک هوای فشرده سایز ۱۶ و ۱۹

برای دریافت کاتالوگ تجیهزات شلنگ پنوماتیک میتوانید به ادرس ذیل مراجعه نماید .

شیلنگ پنوماتیک یا شلنگ مخصوص باد، هوای فشرده سایز ۱۶ و۱۹

 

 

تاریخ ارسال: 1398/12/26
تعداد بازدید: 974