شلنگ پنوماتیک مبرا پلاستیک ایتالیا

محصولات شیلنگ شرکت ایتالیایی مبراپلاستیک

شیلنگ های صنعتی مخصوص هوای فشرده، پنوماتیک، شیلنگ مخصوص صنایع غذایی، شیلنگ پنوماتیک با تحمل حرارتی بالا، شیلنگ های استاتیکی

شیلنگ های پلی آمید جهت روغن وگیرس

شلنگ های پنوماتیک مخصوص صنایع غذایی -شلنگ پنوماتیک جهت عبور مواد غذایی با استاندارد های صنایع غذایی -شیلنگ های پنوماتیک جهت استفاده در فضاهایی که در تقابل با مواد خوردنده هستند.

 در صورتی که شما از محصولات شمیایی ویا محصولات خورنده یا اسیدی استفاده میکنید ما میتوانیم براساس نوع نیاز شما شلنگ پنوماتیک یا شیلنگ عبوردهنده سیال شما را با بهره وری بالا برایتان انتخاب و عرضه نمایم.

شلنگ پنوماتیک ضد آتش

شیلنگ مخصوص مواد غذایی

شیلنگ گریس کاری و روغن کاری

شلنگ ضداسید، شیلنگ پنوماتیک ضداسید
 

 

 

 

تاریخ ارسال: 1396/11/2
تعداد بازدید: 1109